Kiitokset

Kiitos

Kanssamme juhlineille ja seuramme

60 v-merkkipäivää muistaneille!

Meitä on muistettu myös korteilla, niistä kiitokset!